Η κύρια δραστηριότης της εταιρείας Sidex srl ειναι η προμήθεια Ράβδων από ειδικούς Χάλυβες Ψυχρής ή Θερμής διαμόρφωσης σε διάφορες Μορφές ( Διατομή / Προφιλ ) δηλ. Ράβδοι Στρογγυλοί , Τετράγωνοι , Παραλληλόγραμμοι , Εξάγωνοι κ.λ.π , ή Ράβδοι ειδικής Διατομής ( Φόρμας ) βάσει σχεδίου κλπ ..
Ιδιαίτερα σε οτι αφορά τις εν ψυχρώ διαμορφωμένες Ράβδους, απολεπισμένες ή ρεκτιφιαρισμένες, σημειώστε ότι μπορούμε άμεσα να προσφέρουμε στους Πελάτες μας ολοκληρωμένες Λύσεις για κάθε ανάγκη .

Παρακάτω, παρατίθενται οι τρόποι παραγωγής και οι κατηγορίες κατεργασίας των Χαλύβων ( Χαλύβδινων Ράβδων ) που προσφέρουμε :

Ράβδοι / Άξονες Κατασκευών

Προδιαγραφή: ΕΝ 10025-2
Περιγραφή: Χάλυβες με καλή συγκολλησημότητα, χαρακτηρίζονται από τις μηχανικές τους ιδιότητες στην κατάσταση που βρίσκονται κατά την παράδοσή τους (για χρήση).
Κυριότερες Ποιότητες: Σύμφωνα με προδιαγραφή ΕΝ: types S235JR – S275JR – S355JR – S355J2.
Έπίσης, σύμφωνα με προδιαγραφή ASTM: types A105 και A350LF2
Θερμικές κατεργασίες: Οι χάλυβες παραδίδονται σε κατάσταση «όπως βγαίνουν από την Έλαση»
Προδιαγραφή: EN 10087
Περιγραφή: Χάλυβες με πρόσμιξη Θίου , με / χωρίς Μόλυβδο, κατάλληλοι για μηχανές μεγάλης παραγωγικότητας. Οι εν λόγω Χάλυβες έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε αυτόματες μηχανές (automatic Lathe machines / multi spindle lathe machines).
Κυριότερες Ποιότητες: 1)  Χάλυβες ακατάλληλοι να υποστούν Θερμική κατεργασία: 11SMn30 (1.0715) –11SMnPb30 (1.0718) –11SMn37 (1.0736) –11SMnPb37 (1.0737)
2)  Χάλυβες κατάλληλοι για επιφανειακή σκλήρυνση:   15SMn13(1.0725)
3)  Χάλυβες κατάλληλοι για ολική σκλήρυνση ( ολική βαφή): 35S20(1.0726) – 36SMnPb14 (1,0765) – 38SMn28 (1.0760) – 46S20(1.0727) 44SMnPb28 (1.0761)
Θερμικές κατεργασίες: Οι Χάλυβες παραδίδονται σε κατάσταση «όπως από Θερμή Έλαση» και είναι κατάλληλοι για κατεργασία, αλλά τις περισσότερες φορές παραδίδονται σε κατάσταση «όπως από Ψυχρή Έλαση» σύμφωνα με προδιαγραφή ΕΝ 10277-3.
Προδιαγραφή: ISO 683-2:2016 (ex EN 10084)
Περιγραφή: Χάλυβες με χαμηλή περιεκτικότητα σε Άνθρακα < 0,25% , προορίζονται για θερμική κατεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης ( επιφανειακή βαφή ) με ενανθράκωση (εμπλουτισμός με άνθρακα) σε κορεσμένο περιβάλλον.
Κυριότερες Ποιότητες: C10 E/R (W.1.1121 / 1.1207)
C15 E/R (W.1.1141 / 1.1140)
16/20MnCr5 (W.1.7131/7147)
16CrNi4 (UNI 7846)
17CrNi6-6
(W.1.5918)
15NiCr13 (W.1.5752)
20NiCrMo2-2 (W.1.6523)
17NiCrMo6-4 (ex 18NiCrMo5) W.1.6566
18CrNiMo7-6 (ex 17CrNiMo6) W.1.6587
16NiCrMo12 (UNI 7847-UNI 8550) ~ W.1.6657
Θερμικές κατεργασίες: Οι Χάλυβες συνήθως, παραδίδονται Ανωπτημένοι, αλλά και καθησυχασμένοι (normalized). Εναλλακτικά – μετά από ζήτηση – παραδίδονται και σε κατάσταση «όπως μετά από Θερμή Έλαση».
Προδιαγραφή: ISO 683-1:2016 (ex EN 10083)
Περιγραφή: Χάλυβες με περιεκτικότητα σε Άνθρακα C > 0,25% , προορίζονται για θερμική κατεργασία ολικής σκλήρυνσης ( ολικής βαφής / Hardening &Tempering.)
Κυριότερες Ποιότητες: C30 E/R (W.1.1178/W.1.1179)
C35 E/R (W.1.1181/ W.1.1180)
C45 E/R (W.1.1191/W.1.1201)
C50 E/R (W.1.1206/W.1.1241)
C60 E/R (W.1.1221/W.1.1223)
46Mn5 (W.1.1128)
προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές:
Θερμικές κατεργασίες: Οι Χάλυβες συνήθως παραδίδονται Ανωπτημένοι. Εναλλακτικά – μετά από ζήτηση – παραδίδονται σε κατάσταση «όπως μετά από Θερμή Έλαση». Επίσης (προκειμένου για άξονες στρογγυλούς) παραδίδονται Σκληρυμένοι (ολική βαφή / Hardened+Tempered).
Προδιαγραφή: ISO 683-2:2016 (ex EN 10083)
Περιγραφή: Χάλυβες με περιεκτικότητα σε Άνθρακα C > 0,25% , προορίζονται για θερμική κατεργασία ολικής σκλήρυνσης ( ολικής βαφής / Hardening &Tempering.)
Κυριότερες Ποιότητες: 41Cr4/41CrS4 (W.1.7035/7039)
25CrMo4/25CrMoS4 (W.1.7218/7213)
42CrMo4/42CrMoS4 (W.1.7225/7227)
50CrMo4 (W.1.7228)
51CrV4 (W.1.8159)
39NiCrMo3 (W.1.6510) (EN 10083-3)
34CrNiMo6 (W.1.6582)
30CrNiMo8 (W.1.6580)
30NiCrMo12 (~ W.1.6655) (UNI 7845)
36NiCrMo16 (W.1.6773) (EN 10083-3)
40NiCrMo7 (~W.1.6562) (UNI 7845)
Χάλυβες βορίου:
30MnB5 (W.1.5531)
33MnCrB5 (W.1.7185)
προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές: TK28A (για την κατασκευή αλυσίδων )
Θερμικές κατεργασίες: Οι Χάλυβες συνήθως παραδίδονται Ανωπτημένοι. Εναλλακτικά – μετά από ζήτηση – παραδίδονται σε κατάσταση «όπως μετά από Θερμή Έλαση». Επίσης (προκειμένου για άξονες στρογγυλούς) παραδίδονται Σκληρυμένοι (ολική βαφή / Hardened+Tempered).
Προδιαγραφή: EN 10085
Περιγραφή: Χάλυβες που περιέχουν συγκεκριμένα στοιχεία κραματοποίησης τα οποία με την απορρόφηση Αζώτου βοηθούν στην δημιουργία χαλυβοκράμματος κατάλληλου για Επιφανειακή Σκλήρυνση (επιφανειακή βαφή).
Κυριότερες Ποιότητες: 31CrMoV9 (W.1.8519) – 41CrAlMo7.10 (W.1.8509).
Θερμικές κατεργασίες: Συνήθως παραδίδονται σε ράβδους (άξονες) στρογγυλούς, Ανωπτημένοι. Εναλλακτικά – μετά από ζήτηση – παραδίδονται Σκληρυμένοι (ολική βαφή / Hardened+Tempered).
Προδιαγραφή: EN 10267 – ISO 643-5
Περιγραφή: Χάλυβες (χαλυβοκράματα) με υψηλή περιεκτικότητα σε Μαγκάνιο και Βανάδιο και χαμηλή περιεκτικότητα στο κυρίως στοιχείο ή στα λοιπά στοιχεία κραματοποίησης, με πολύ μεγάλη αντοχή στην τριβή που οφείλεται ουσιαστικά στην καθίζηση των ενώσεων των στοιχείων της κραματοποίησης κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης ψύξης του μετά την Θερμή Έλαση.
Κυριότερες Ποιότητες: 38MnSiVS6 (W.1.1303)
46MnVS6 (~W.1.1304)
70MnVS4 (W.1.1244)
Προδιαγραφή: EN 10089:2002
Περιγραφή: Οι εν λόγω Χάλυβες έχουν πολύ υψηλό Όριο Πλαστικής Παραμόρφωσης (κοντά στο Όριο Θραύσης), για τούτο επανέρχονται γρήγορα στην κανονική τους μορφή εάν τους λυγίσεις ή τους στραβώσεις (περιστρέψεις). Χρησιμοποιούνται στην κατασκευή σπειροειδών ελατηρίων, ράβδους επαναφοράς, ελαστικές λαβίδες, η πιο απλά εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά
Κυριότερες Ποιότητες: 56Si7 (W.1.5026)
60SiCr8 (W.1.7108)
51CrV4 (W.1.8159)
52SiCrNi5 (~W.1.7117)
Θερμικές κατεργασίες: Συνήθως παραδίδονται Ανωπτημένοι.
Προδιαγραφή: UNI EN ISO 683-17:2014
Περιγραφή: Χρωμιούχοι Χάλυβες που λόγω της μεγάλης σκληρότητας που αποκτούν μετά την βαφή τους και μαζί με την καλή ανθεκτικότητα (αντοχή) που παρουσιάζουν στην φθορά από την τριβή και την συμπίεση, χρησιμοποιούνται γενικώς για την κατασκευή σφαιρών, κυλίνδρων και δακτυλίων για τους τριβείς (ρουλεμάν).
Κυριότερες Ποιότητες: 100Cr6 – 100CrMo7 – 100CrMn4
Θερμικές κατεργασίες: Συνήθως παραδίδονται Ανωπτημένοι (Spheroidal Annealed).
Προδιαγραφή:
Περιγραφή: Χάλυβες κραματοποιημένοι με Βόριο ή Μαγγάνιο, έχουν πολύ μεγάλη αντοχή στην φθορά από τριβή (αντιτριβηκοί) και συνήθως χρησιμοποιούνται στον αγροτικό τομέα (τσάπες, φτυάρια, εξαρτήματα εκσκαφέων, χωματουργικών μηχανημάτων) ή για την θωράκιση – επιμετάλλωση κλ
Κυριότερες Ποιότητες: 20/30MnB5 – 27/33MnCrB5 – C70 – X120Mn12
Θερμικές κατεργασίες: Συνήθως παραδίδονται σε κατάσταση όπως μετά από Θερμή Έλαση ή Ανωπτημένοι
Προδιαγραφή: EN 10028 / EN 10222 / EN 10273
Περιγραφή: Οι εν λόγω Χάλυβες δεν είναι κραματοποιημένοι (δεν είναι χαλυβοκράματα) ή είναι ελαφρώς κραματοποιημένοι με Χρώμιο & Μολυβδαίνιο, οι μηχανικές τους ιδιότητες προσδιορίζονται σαφέστατα από τα Πρότυπα (προδιαγραφές), και χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή ατμολεβήτων, δοχείων (λέβητες) υψηλής πίεσης, μεγάλες σωληνώσεις και σχετικών δομικών στοιχείων.Οι μη κραματοποιημένοι Χάλυβες αυτής της ομάδας χαρακτηρίζονται με το γράμμα P σαν πρώτο γράμμα του τύπου (μάρκας) που χαρακτηρίζει την ποιότητα τους, σαν προσδιορισμός της χρήσης τους (πίεση / pressure).
Κυριότερες Ποιότητες: P235GH – P250GH (C22.8) – P295GH – 16Mo3.
Θερμικές κατεργασίες: Συνήθως παραδίδονται σε κατάσταση όπως μετά από Θερμή Έλαση.
Προδιαγραφή: EN 10216 (10253)
Περιγραφή: Πρόκειται για Χάλυβες που χρησιμοποιούνται σε χρήσεις (κατασκευές) όπου εμφανίζεται ερπυσμός (ξεχείλωμα του χάλυβα). Το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε διαρκή πλαστική παραμόρφωση (και ως εκ τούτου μόνιμη) όταν ο Χάλυβας υπόκειται σε συνδυασμένη δράση συνθηκών Θερμοκρασίας και Τάσης.
Κυριότερες Ποιότητες: F5 (W 1.7362 – X11CrMo5) – F9 (W 1.7386 – X11CrMo9.1)
F11 (W 1.7338 – 10CrMo5.5) – F22 (W 1.7380 – 12CrMo9.10)
F91 (W 1.4903 – X10CrMoVNb9.1)
Θερμικές κατεργασίες: Συνήθως παραδίδονται Ανωπτημένοι.
Θερμοκρασίες περιβάλλοντος λειτουργίας: Α182 F5  μέχρι ~ 600 °C
A182 F22 μέχρι ~ 600 °C
A182 F9  μέχρι ~ 650 °C
A182 F91 μέχρι ~ 630 °C
A182 F11 μέχρι ~ 525 °C
Προδιαγραφή: EN 10269
Περιγραφή: Πρόκειται για Χάλυβες που χρησιμοποιούνται σε χρήσεις (κατασκευές) όπου εμφανίζεται ερπυσμός (ξεχείλωμα του χάλυβα). Το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε διαρκή πλαστική παραμόρφωση (και ως εκ τούτου μόνιμη) όταν ο Χάλυβας υπόκειται σε συνδυασμένη δράση συνθηκών Θερμοκρασίας και Τάσης.
Κυριότερες Ποιότητες: Β7 (W 1.7225 – AISI 4140) – B16 (W 1.7711 – 40CrMoV4.6) – 21CrMoV5.7 (1.7709)
Θερμικές κατεργασίες: Συνήθως παραδίδονται Ανωπτημένοι ή Σκληρυμένοι (+QT)
Θερμοκρασίες περιβάλλοντος λειτουργίας: A193 B7 μέχρι ~ 450 °C
A193 B16 μέχρι ~ 510 °C
W 1.7709 μέχρι ~ 540 °C

 

Εργαλειοχάλυβες, Ράβδοι / Άξονες

Πρόκειται για κράματα χαλύβων (χαλυβοκράματα) υψηλής αντοχής στη φθορά και τα θερμικά σοκ, χρησιμοποιούνται σε κατασκευές που κατά τη χρήση τους υπάρχει πολύ μεγάλη τάση / καταπόνηση .
Τα χαλυβοκράματα χωρίζονται σε 4 κατηγορίες (ομάδες κραμάτων) ανάλογα με τη χρήση τους:

Προδιαγραφή: DIN 17350
Περιγραφή: Εργαλειοχάλυβες που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες κανονικού περιβάλλοντος όπου οι θερμοκρασίες δεν ξεπερνούν τους 200 C – βαθμούς Κελσίου.
Κύριες χρήσει: Καλούπια διαμορφωτικά, ζουμπάδες διάτρησης / κοπής, κοπτικά εργαλεία ξύλου, φυλιέρες κοπής σπειρωμάτων, πένσες τροφοδοσίας και συγκράτησης σε εργαλειομηχανές κατεργασίας, καλέμια (σμίλες), αεροεργαλεία θρυμματισμού πετρωμάτων ( βράχων).
Κυριότερα χαλυβοκράματα: X210Cr12 (1.2080 ή AISI D3) – X155CrMoV121 (1.2379 ή AISI D2) – 90MnCrV8 (1.2842) – 45NiCrMoV16 (1.2746).
Θερμικές κατεργασίες: Συνήθως παραδίδονται ανωπτημένοι.
Προδιαγραφή: DIN 17350
Περιγραφή: Εργαλειοχάλυβες που χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον εργασίας με υψηλές θερμοκρασίες από 450 C έως 600 C.
Κύριες χρήσει: Ζουμπάδες διάτρησης / κοπής και καλούπια διαμόρφωσης εν θερμώ, καλούπια για χυτόπρεσες αλουμινίου, ρόλα διαμόρφωσης μεταλλικών ελασμάτων, καλούπια για πρέσες εκτόνωσης (extruded press), διαμορφωτικοί κύλινδροι σε εργοστάσια μεταλλικών προιόντων, λάμες για ψαλίδια κοπής εν θερμώ, καλούπια κατεργασίας μπρούντζου, χαλκού, κασσίτερου και μολύβδου.
Κυριότερα χαλυβοκράματα: X37CrMoV51 (1.2343) – X40CrMoV51 (1.2344 ή AISI H13) – 55NiCrMoV7 (1.2714) – 30CrMoV12 (1.2365).
Θερμικές κατεργασίες: Συνήθως παραδίδονται ανωπτημένοι (σε κατάσταση ανώπτησης)
Ο χάλυβας 1.2714 μπορεί να παραδοθεί είτε ανωπτημένος είτε
βελτιωμένος / σκληρυμένος (ολική βαφή) Η+Τ στους HRC 40÷43 ±1.
Προδιαγραφή: DIN 17350
Περιγραφή: Εργαλειοχάλυβες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή καλουπιών για πλαστικά, όπου απαιτείται επιφάνεια ακριβείας με εξαιρετικά καλό φινίρισμα, καθώς και στην κατασκευή ΣΕΤ -καλουπιών παραγωγής προιόντων από ελαφρά κράματα.
Κύριες χρήσει: Συστήματα καλουπιών, συστήματα χυτοπρεσαριστών καλουπιών για πλαστικά, επίσης καλούπια μεγάλων διαστάσεων.
Κυριότερα χαλυβοκράματα: 40CrMnMo7 (1.2311) – 40CrMnMoS86 (1.2312) – 40CrMnNiMo8(1.2738) – X40Cr14 (1.2083).
Θερμικές κατεργασίες: Συνήθως παραδίδονται σκληρυμένοι (ολική βαφή / hardened and tempered).
Οι χάλυβες X40Cr14 παραδίδονται ανωπτημένοι ή σκληρυμένοι (ολική βαφή / Η+Τ).
Προδιαγραφή: DIN 17350
Περιγραφή: Χαλυβοκράματα που χρησιμοποιούνται σε βαρειές μηχανουργικές κατεργασίες, όπως γυάλισμα – κοπή καθώς και σε εργαλειομηχανές κατεργασίας υψηλών ταχυτήτων.
Κύριες χρήσει: Κατασκευή εργαλείων κοπής όπως κοπτήρες, ελικοειδή κοπτικά, λάμες, σπειροτόμους (κολαούζα / φυλιέρες), εργαλεία απόξεσης, εργαλεία κατασκευής κεραμικών καλουπιών όπου απαιτείται Χάλυβας με ιδιαίτερα υψηλό όριο διαρροής.
Κυριότερα χαλυβοκράματα: AISI M2 (S6-5-2 o 1.3343) – AISI M35 (S6-5-2-5 o 1.3243) – AISIM42 (S2-10-1-8 o 1.3247).
Θερμικές κατεργασίες: Συνήθως παραδίδονται ανωπτημένοι ή σκληρυμένοι (ολική βαφή / H+T).

 

Ράβδοι / Άξονες Ανοξείδωτοι

Πρόκειται για χαλυβοκράματα Χρωμίου ή Χρωμίου και Νικελίου, με πολύ μεγάλη ικανότητα στο να οξειδώνονται χωρίς να σκουριάζουν ( ακριβέστερα, στο να αντέχουν στην οξείδωση), όταν είναι εκτεθειμένοι στην ατμόσφαιρα (αέρα, νερό) και σε χημικά (οξέα κλπ).
Η χρήση τους είναι πολύ μεγάλη και περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους τομείς της βιομηχανίας, όπως την βιομηχανία Υδρογονανθράκων, τα Πετροχημικά, την Μεταλλευτική βιομηχανία, την Ενέργεια, την Ατομική Ενέργεια και την βιομηχανία Τροφίμων.
Σύμφωνα με την χημική σύσταση και την μηχανική τους δομή, οι Ανοξείδωτοι Χάλυβες χωρίζονται σε 3 κύριες κατηγορίες : Τους Οστενιτικούς, τους Φερριτικούς / Μαρτενσιτικούς, και τους Οστενιτικο-Φερριτικούς (Duplex).

Προδιαγραφή: EN 10088 – EN 10095
Περιγραφή: Χαλυβοκράματα μεγάλης περιεκτικότητας σε Χρώμιο (16-20%) και Νικέλιο (7-18%).
Η πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα (<0,08%) επιτρέπει στην συγκεκριμένη ποιότητα την τέλεια συγκολλησημότητα. Κάποια στοιχεία σταθεροποίησης όπως το Τιτάνιο (π.χ 316Ti) βελτιώνουν περεταίρω την αντοχή τους στην διάβρωση.
Κυριότερες χρήσεις: Κατασκευή εξοπλισμών για την χημική βιομηχανία, την κατασκευή βαλβίδων, και αντλιών, την βιομηχανία χαρτιού τα κλωστήρια, και διάφορες μηχανουργικές κατεργασίες.
Ειδικότερα, η ποιότητα AISI304 (X5CrNi18-10) είναι το πιο διαδεδομένο κράμα, γνωστό επίσης σαν “Inox 18-10”, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην βιομηχανία τροφίμων (κατασκευή μαγειρικών ειδών, κατσαρόλες – τηγάνια) και στους υπόλοιπους βιομηχανικούς τομείς. Είναι πολύ δημοφιλές κράμα επίσης στην αρχιτεκτονική (διάφορες κατασκευές κιγκλιδώματα, στέγες, διακοσμητικά ελάσματα, πόμολα – διακόπτες – κουμπιά …)
Κυριότερα χαλυβοκράματα: Τις σειρές 200 and 300 (μεταξύ των οποίων) οι ποιότητες : AISI 304 – AISI 309 – AISI 310 & AISI 310S. AISI 316 – AISI 316L – AISI 316Ti.
Θερμικές κατεργασίες: Συνήθως παραδίδονται έτοιμοι για θερμική κατεργασία ή σκληρυμένοι (ολική βαφή).
Προδιαγραφή: EN 10088 – EN 10095
Περιγραφή: Χαλυβοκράματα που περιέχουν μόνο Χρώμιο (12-27%). Κάποια Μαρτενσιτικά κράματα παρουσιάζουν επίσης καλή αντοχή στον ερπυσμό (διάμηκες ξεχείλωμα του υλικού).
Η εσωτερική δομή του κράματος είναι κυρίως Φερριτική και Μαρτενσιτική.In particular 17-4PH is used on oil fields valve parts, chemical process equipments and nuclear reactors componets due to its excellent resistence to corrosion.
Κυριότερες χρήσεις: Στην κατασκευή εξαρτημάτων που δέχονται πολύ μεγάλα μηχανικά φορτία όπως οι άξονες κίνησης, άξονες κίνησης αντλιών, κοχλίες (βίδες) και περικόχλια, διάφορα εξαρτήματα βαλβίδων, πλαίσια φυγοκεντρικών μηχανών, άξονες κίνησης ελίκων (κινητήρες θαλάσσης). χειρουργικά εργαλεία, σφαίρες και κύλινδροι τριβέων (ρουλεμάν)
Κυριότερα χαλυβοκράματα: Η σειρά 400, μεταξύ των άλλων περιέχει την ποιότητα AISA 430 – Ferritic grade, και τις ποιότητες AISI 410 AISI 416 – AISI 420 (A/B/C) – Martensitic grades. the precipitation hardening grade 17-4PH (AISI 630)
Θερμικές κατεργασίες: Συνήθως παραδίδονται έτοιμοι για θερμική κατεργασία ή σκληρυμένη (ολική βαφή).
Προδιαγραφή: EN 10088 – EN 10095
Περιγραφή: Χαλυβοκράματα με περιεκτικότητα σε Χρώμιο υψηλότερη του 15% και Νικέλιο σχετικά χαμηλό (5 – 6%) . Σε περιβάλλον δωματίου – μικροσκοπικά – οι χάλυβες παρουσιάζουν δομή Οστενιτική και Φερριτική, για τούτο ονομάζονται ΔΙΦΑΣΙΚΟΙ ή ΟΣΤΕΝΙΤΙΚΟ-ΦΕΡΡΙΤΙΚΟΙ και ως εξ αυτού ονομάστηκαν Duplex Stainlesssteels.
Τα εν λόγω κράματα έχουν καλή αντοχή στην διάβρωση και καλύτερες μηχανικές ιδιότητες από αμφότερα τα Οστενιτικά και τα Φερριτικά κράματα. Επίσης παρουσιάζουν καλή συγκολλησημότητα και πολύ μεγάλη αντίσταση στην διάβρωση.
Κυριότερες χρήσεις: Χρησιμοποιούνται στους εναλλάκτες θερμότητας, για σκαπτικά και προωθητικά μηχανήματα γαιών, δοχεία και σωληνώσεις για υγρά με μεγάλη περιεκτικότητα σε Χλώριο, σε συστήματα ψύξης που χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό, αφαλατωτές κλπ.
Κυριότερα χαλυβοκράματα: DUPLEX: AISI 329 (1.4460), F51 (1.4462 – S31803 – X2CrNiMoN22.5.3)
SUPERDUPLEX: F53 (1.4410 – S32750 – X2CrNiMoN25.7.4), F55(1.4501 – S32760 – X2CrNiMoCuWN25.7.4)
Austenitic: XM-19 (S20910 – X2CrNiMnMoNNb21.16.5.3)
Super austenitic: AISI904L (1.4539 – N08904 – X1NiCrMoCu25.20.5), F44 (1.4547 – S31254 – X1CrNiMoCuN20.18.7)
Θερμικές κατεργασίες: Συνήθως παραδίδονται έτοιμοι για θερμική κατεργασί.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνικά cookie απαραίτητα για τη βελτίωση των cookie πλοήγησης και ανάλυσης για την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, μεταβαίνοντας στην Πολιτική Cookies και αποκλείοντας τη χρήση όλων ή ορισμένων cookies επιλέγοντας Ρυθμίσεις Cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνικά cookie για τη βελτίωση των cookie πλοήγησης και ανάλυσης για την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες, μεταβαίνοντας στη Πολιτική cookie και αποκλείοντας τη χρήση cookies. Επιλέγοντας Αποδοχή, συναινείτε στη χρήση των προαναφερθέντων cookies.

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες