• a
 • c1
 • b
 • b1
 • c
 • f1
 • m
 • d1
 • d
 • e
 • e1
 • f
 • g
 • h
 • a1
 • i
 • l

Χρωματισμοί θερμοκρασίας χάλυβα

 

Προϊόντα

Μετά από μακράν εμπειρία στον τομέα των ειδικών χαλύβδινων ράβδων, σε όλα τα είδη και μορφές, η εταιρεία μας είναι πλέον σε θέση να προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις για σωλήνες, ελάσματα και υλικά πασσάλωσης.

Υπηρεσίες

Η Sidex στοχεύει να αποτελέσει έναν πραγματικό στρατηγικό συνεργάτη για την βέλτιστη λύση των προβλημάτων προμηθείας των ειδικών χαλύβων και την εναλλακτική λύση στα προβλήματα του παραδοσιακού λιανικού εμπορίου των χαλύβων.

Επικοινωνία

Η εταιρεία μας συναλλάσσεται με πελάτες από όλες τις περιοχές της Ιταλίας, και από άλλες χώρες, κυρίως από την Ευρώπη και άλλες περιοχές της Μεσογείου. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Pianoro, στην περιοχή της Bologna. Πληροφορηθείτε τον τρόπο που θα μας βρείτε στην σελίδα μας Contacts page.

Προσφορές

Η SIDEX υποστηρίζει, συνδράμει και συμβάλλει στην προσπάθεια του Ιδρύματος ΑΝΤ για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος